Ξάνθη 2016-2017

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΧΑΡΤΗΣ

Θεματικές Ενότητες

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ

Διαλέξεις από καθηγητές της Πολυτεχνικής Σχολής της και Σχολής Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Τμήματα α) Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, β) Μηχανικών Περιβάλλοντος, γ) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, δ) Μηχανικών Παραγωγής & ΔιοίκησηςΔιαλέξεις

Πρόγραμμα

ΗΜΕΡΟMHNΙΑ ΟΜΙΛΗΤΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ
7-12-2016 Κουλουριώτης Δημήτριος, Καθηγητής ΔΠΘ, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Τεχνολογία, Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα
14-12-2016 Χαλιορής Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΔΠΘ, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Έλεγχος και επεμβάσεις σε Κατασκευές
18-1-2017 Κυριακού Γεώργιος, Καθηγητής ΔΠΘ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Έκθεση Ανθρώπων σε Ηλεκτρομαγνητικές Ακτινοβολίες: Μέτρα Προστασίας
25-1-2017 Κλήμης Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΔΠΘ, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Σεισμός και έδαφος: Οι επιπτώσεις στα τεχνικά έργα - αντισεισμικός σχεδιασμός γεωκατασκευών
1-2-2017 Χρυσάνθου Βλάσιος, Ομότιμος Καθηγητής ΔΠΘ, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Προβλήματα μεταφοράς φερτών υλών σε ποταμούς και λίμνες
8-2-2017 Γκράτζιου Μαρία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΔΠΘ, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Εναλλακτικές μορφές επεξεργασίας υγρών αποβλήτων
15-2-2017 Δόκας Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής ΔΠΘ, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τα ατυχήματα στη ζωή μας: Αίτια και Συνέπειες
22-2-2017 Ζευγώλης Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής ΔΠΘ, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Σύγχρονες Τεχνολογίες στις Κατασκευές: Οπλισμένη Γη
1-3-2017 Ρουσάκης Θεόδωρος, Επίκουρος Καθηγητής ΔΠΘ, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Έγκαιρη Επισκευή και Ενίσχυση Κατασκευών με Προηγμένα Υλικά. Τεχνικές για την Αποφυγή Δυσανάλογης και Πρόωρης Απαξίωσής τους
8-3-2017 Αναγνωστόπουλος Γεώργιος, Καθηγητής ΔΠΘ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Η σύγχρονη χρήση του διαστήματος για την πρόβλεψη σεισμών
15-3-2017 Σίδερης Κοσμάς, Αναπληρωτής Καθηγητής ΔΠΘ, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Επίδραση του Φυσικού Περιβάλλοντος στις κατασκευές Ωπλισμένου Σκυροδέματος
22-3-2017 Κόγια Φωτεινή, Καθηγήτρια ΤΕΙ ΑΜΘ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Χρήση θερμιδόμετρου βόμβας για την αξιολόγηση ως προς το ενεργειακό τους περιεχόμενο: i) καυσίμων, ii) τροφίμων – ποτών, iii) συμπληρωμάτων διατροφής, iv) φαρμάκων, v) βιομάζας και vi) αποβλήτων γενικά, με στόχο την αξιοποίησή τους για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
29-3-2017 Παντοκράτορας Αστέριος, Καθηγητής ΔΠΘ, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πρωτοπόροι Έλληνες και Ξένοι Επιστήμονες
5-4-2017 Κώστα Γεώργιος, Καθηγητής ΔΠΘ, Τμήμα ΤΕΦΑΑ Αθλητικός Τουρισμός. Περιεχόμενο και προοπτικές


Διαλέξεις

ΗΜΕΡΟΝΗΜΙΑ ΟΜΙΛΗΤΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ
7-12-2016 Κουλουριώτης Δημήτριος, Καθηγητής ΔΠΘ, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Τεχνολογία, Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα
14-12-2016 Χαλιορής Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΔΠΘ, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Έλεγχος και επεμβάσεις σε Κατασκευές
18-1-2017 Κυριακού Γεώργιος, Καθηγητής ΔΠΘ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Έκθεση Ανθρώπων σε Ηλεκτρομαγνητικές Ακτινοβολίες: Μέτρα Προστασίας
25-1-2017 Κλήμης Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΔΠΘ, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Σεισμός και έδαφος: Οι επιπτώσεις στα τεχνικά έργα - αντισεισμικός σχεδιασμός γεωκατασκευών
1-2-2017 Χρυσάνθου Βλάσιος, Ομότιμος Καθηγητής ΔΠΘ, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Προβλήματα μεταφοράς φερτών υλών σε ποταμούς και λίμνες
8-2-2017 Γκράτζιου Μαρία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΔΠΘ, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Εναλλακτικές μορφές επεξεργασίας υγρών αποβλήτων
15-2-2017 Δόκας Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής ΔΠΘ, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τα ατυχήματα στη ζωή μας: Αίτια και Συνέπειες
22-2-2017 Ζευγώλης Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής ΔΠΘ, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Σύγχρονες Τεχνολογίες στις Κατασκευές: Οπλισμένη Γη
1-3-2017 Ρουσάκης Θεόδωρος, Επίκουρος Καθηγητής ΔΠΘ, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Έγκαιρη Επισκευή και Ενίσχυση Κατασκευών με Προηγμένα Υλικά. Τεχνικές για την Αποφυγή Δυσανάλογης και Πρόωρης Απαξίωσής τους
8-3-2017 Αναγνωστόπουλος Γεώργιος, Καθηγητής ΔΠΘ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Η σύγχρονη χρήση του διαστήματος για την πρόβλεψη σεισμών
15-3-2017 Σίδερης Κοσμάς, Αναπληρωτής Καθηγητής ΔΠΘ, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Επίδραση του Φυσικού Περιβάλλοντος στις κατασκευές Ωπλισμένου Σκυροδέματος
22-3-2017 Κόγια Φωτεινή, Καθηγήτρια ΤΕΙ ΑΜΘ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Χρήση θερμιδόμετρου βόμβας για την αξιολόγηση ως προς το ενεργειακό τους περιεχόμενο: i) καυσίμων, ii) τροφίμων – ποτών, iii) συμπληρωμάτων διατροφής, iv) φαρμάκων, v) βιομάζας και vi) αποβλήτων γενικά, με στόχο την αξιοποίησή τους για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
29-3-2017 Παντοκράτορας Αστέριος, Καθηγητής ΔΠΘ, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πρωτοπόροι Έλληνες και Ξένοι Επιστήμονες
5-4-2017 Κώστα Γεώργιος, Καθηγητής ΔΠΘ, Τμήμα ΤΕΦΑΑ Αθλητικός Τουρισμός. Περιεχόμενο και προοπτικές


ΤοποθεσίαΧάρτης