Ταυτότητα έργου

Η «ΑΚΑΔΗΜΙΑ -ΔΟΜΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ» αποτελεί μια καινοτόμο και πρωτοποριακή δράση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΑΜΘ) που ξεκίνησε το 2015 από τον Έβρο και από το 2016 υλοποιείται σε όλη την Περιφέρεια, σε συνεργασία με τις Σχολές του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ) και του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ), με στόχο την Δια Βίου Μάθηση και Εκπαίδευση των πολιτών και τη διασύνδεση της Πανεπιστημιακής Κοινότητας με την κοινωνία.

Η ΑΚΑΔΗΜΙΑ, κατά την έναρξή της, υλοποιήθηκε ταυτόχρονα σε έξι πόλεις της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στην Ορεστιάδα, την Αλεξανδρούπολη, την Κομοτηνή, την Ξάνθη, την Καβάλα και τη Δράμα.

Το πρόγραμμα υλοποιείται δωρεάν από καθηγητές των Σχολών του ΔΠΘ και του ΔΙΠΑΕ, που εθελοντικά μοιράζονται με τους πολίτες εξειδικευμένες γνώσεις σε επιμέρους αντικείμενα και θεματικές ενότητες, με τρόπο απλό και κατανοητό, για θέματα Υγείας, Αγωγής των Πολιτών, Αγροτικά, Περιβάλλοντος και Δασολογίας, Φιλολογικά, Οικονομίας, Τεχνολογίας κα.

Δικαίωμα παρακολούθησης έχουν όλοι οι πολίτες άνω των 18 ετών με μόνο κριτήριο επιλογής τη σειρά προτεραιότητας εγγραφής. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά.

Στην πρώτη περίοδο υλοποίησης της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ στον Έβρο, 2015-2016, που αναπτύχθηκε στην Αλεξανδρούπολη και την Ορεστιάδα, 300 πολίτες παρακολούθησαν τις διαλέξεις 60 καθηγητών σε 3 θεματικές ενότητες.

Την περίοδο 2016-2017, η ΑΚΑΔΗΜΙΑ αναπτύχθηκε στις 6 προαναφερθείσες πόλεις της Περιφέρειάς μας και είχαμε 450 πολίτες που παρακολούθησαν τις διαλέξεις 100 καθηγητών, σε 7 θεματικές ενότητες.

Την περίοδο 2017-2018, η ΑΚΑΔΗΜΙΑ αναπτύχθηκε στις 6 προαναφερθείσες πόλεις της Περιφέρειάς μας και είχαμε 500 πολίτες που παρακολούθησαν τις διαλέξεις 130 καθηγητών, σε 9 θεματικές ενότητες.

Την περίοδο 2018-2019, η ΑΚΑΔΗΜΙΑ αναπτύχθηκε στις 6 προαναφερθείσες πόλεις της Περιφέρειάς μας και είχαμε 450 πολίτες που παρακολούθησαν τις διαλέξεις 100 καθηγητών, σε 8 θεματικές ενότητες.

Την περίοδο 2019-2020, η ΑΚΑΔΗΜΙΑ αναπτύχθηκε στις 6 προαναφερθείσες πόλεις της Περιφέρειάς μας και είχαμε 580 εγγεγραμμένους πολίτες. Είχαν προγραμματιστεί διαλέξεις 100 καθηγητών, σε 7 θεματικές ενότητες. Ωστόσο, λόγω των έκτακτων μέτρων προστασίας από τον κορωνοϊό η δράση διακόπηκε στις 3-3-2020, έχοντας υλοποιήσει το 80% του προγράμματος.

Την περίοδο 2020-2021, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, προσαρμοζόμενη στα δεδομένα που προέκυψαν παγκοσμίως εξαιτίας της Covid-19, διεξήγαγε την ΑΚΑΔΗΜΙΑ διαδικτυακά, μέσω της πλατφόρμας Cisco Webex, σε 2 θεματικές ενότητες στο σύνολο της Περιφέρειας.

Την περίοδο 2021-2022, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αναπροσαρμοζόμενη στα δεδομένα της Covid-19, διεξήγαγε εκ νέου την ΑΚΑΔΗΜΙΑ διαδικτυακά, μέσω της πλατφόρμας Cisco Webex, σε 2 θεματικές ενότητες στο σύνολο της Περιφέρειας.

Την περίοδο 2022-2023, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, θέτοντας ως προτεραιότητα την άρση των γεωγραφικών περιορισμών, ώστε να διασφαλιστεί στο μέτρο του δυνατού η συμμετοχή περισσότερων πολιτών, διεξάγει εκ νέου την ΑΚΑΔΗΜΙΑ διαδικτυακά, μέσω της πλατφόρμας Cisco Webex, σε 1 θεματική ενότητα στο σύνολο της Περιφέρειας.

Όσοι από τους συμμετέχοντες πολίτες συμπληρώσουν το απαιτούμενο όριο των παρουσιών, δηλαδή έχουν παρακολουθήσει το 60% των διαλέξεων, λαμβάνουν σχετική βεβαίωση παρακολούθησης, ενώ στο τέλος των διαλέξεων υπάρχει αξιολόγηση του προγράμματος από τους συμμετέχοντες πολίτες και καθηγητές.