Διαδικτυακές Διαλέξεις

Κοινωνία και Ευ Ζην
Ενέργεια – Περιβάλλον και Ανάπτυξη

Παρουσιάσεις

Untitled Document

Πολίτες

Καθηγητές

Πόλεις

Θεματικές

Διαλέξεις

Δεν υπάρχουν συμβάντα που βρέθηκανΔεν υπάρχουν συμβάντα που βρέθηκανΔεν υπάρχουν συμβάντα που βρέθηκανΔεν υπάρχουν συμβάντα που βρέθηκανΔεν υπάρχουν συμβάντα που βρέθηκανΔεν υπάρχουν συμβάντα που βρέθηκανΔεν υπάρχουν συμβάντα που βρέθηκανΔεν υπάρχουν συμβάντα που βρέθηκανΔεν υπάρχουν συμβάντα που βρέθηκανΔεν υπάρχουν συμβάντα που βρέθηκανΔεν υπάρχουν συμβάντα που βρέθηκανΔεν υπάρχουν συμβάντα που βρέθηκαν
14Απρ
14.04.2021 19:00 - 21:00
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΥ ΖΗΝ
Η σημασία της βιοποικιλότητας για την ποιότητα ζωής του σύγχρονου ανθρώπου
14Απρ
14.04.2021 19:00 - 21:00
ΕΝΕΡΓΕΙΑ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
4η Βιομηχανική Επανάσταση: IoT και ενσωματωμένα Συστήματα
21Απρ
21.04.2021 19:00 - 21:00
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΥ ΖΗΝ
Ανάπτυξη σύγχρονων εμβολίων: Αποτελεσματικότητα και Ασφάλεια
21Απρ
21.04.2021 19:00 - 21:00
ΕΝΕΡΓΕΙΑ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα