Όροι-Προϋποθέσεις

Όροι - Προϋποθέσεις - Διευκρινήσεις

1. Η εγγραφή και η παρακολούθηση των διαλέξεων είναι δωρεάν.

2. Δικαίωμα εγγραφής έχουν όλοι οι πολίτες άνω των 18 ετών, με κριτήριο επιλογής τη σειρά προτεραιότητας εγγραφής.

3. Έναρξη εγγραφών Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2018.

4. Σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα θα πραγματοποιηθούν διαλέξεις από Καθηγητές και Ειδικούς Επιστήμονες του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στις εξής θεματικές ενότητες:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ

Αλεξανδρούπολη:

  • «Η ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ». Θα εγγραφούν μέχρι 100 άτομα. Χώρος διαλέξεων: ΝΟΜΑΡΧΕΙΟ, αίθουσα «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΡΗΤΗΣ », (2ος όροφος), ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 – 21.00.
  • «ΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ». Θα εγγραφούν μέχρι 100 άτομα. Χώρος διαλέξεων: ΝΟΜΑΡΧΕΙΟ, αίθουσα «ΑΡΜΟΝΙΑ», (ισόγειο), ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 – 21.00.

Ν. Ορεστιάδα: 

  • «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ». Θα εγγραφούν μέχρι 100 άτομα. Χώρος διαλέξεων: Αίθουσα Πολιτιστικού Πολύκεντρου Δήμου Ορεστιάδας, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 – 20.00.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣ

Κομοτηνή:

  • «ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ». Θα εγγραφούν μέχρι 100 άτομα. Χώρος διαλέξεων: Αίθουσα Συνεδριάσεων «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ» - Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 – 21.00.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ

Ξάνθη:

  • « Η ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ». Θα εγγραφούν μέχρι 70 άτομα. Χώρος διαλέξεων: Αίθουσα Νομαρχιακού Συμβουλίου – Διοικητήριο, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 – 21.00.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ

Καβάλα:

  • «ΖΩ – ΕΝΕΡΓΩ – ΤΕΧΝΟΛΟΓΩ». Θα εγγραφούν μέχρι 70 άτομα. Χώρος διαλέξεων: Αίθουσα «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΤΗΣ» στο ισόγειο της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17.00 – 19.00.
  • « Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ». Θα εγγραφούν μέχρι 70 άτομα. Χώρος διαλέξεων: Αίθουσα «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΤΗΣ» στο ισόγειο της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 – 21.00.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ

Δράμα:

  • «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ». Θα εγγραφούν μέχρι 70 άτομα. Χώρος διαλέξεων: Αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 – 21.00.

5. Σε κάθε μία από τις θεματικές ενότητες θα εγγραφούν επιπλέον των προαναφερθέντων, ως επιλαχόντες, 20 άτομα.

6. Εγγραφές πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά, με συμπλήρωση της αίτησης που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ www.acadimia.eu

7. Η υποβολή φωτοαντίγραφου του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας είναι υποχρεωτική για την ολοκλήρωση της εγγραφής. Η κατάθεση θα γίνει κατά την παρακολούθηση της πρώτης διάλεξης στη γραμματεία της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν δεν κατατεθεί το φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας, εκλείπει οριστικά το δικαίωμα της παρακολούθησης και καλείται ο/η πρώτος/η επιλαχών/ούσα για την παρακολούθηση των διαλέξεων.

8. Οι διαλέξεις είναι 13 συνολικά για κάθε μία θεματική ενότητα, για την περίοδο 2018-2019. Έναρξη διαλέξεων: 5/12/2018 – Λήξη: 27/3/2019.

9. Το αναλυτικό πρόγραμμα των διαλέξεων, οι ομιλητές και πληροφορίες, είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ www.acadimia.eu.

10. Βεβαίωση παρακολούθησης χορηγείται μόνο εφόσον ο/η συμμετέχων/-ουσα έχει παρουσία στο 60% τουλάχιστον των διαλέξεων της θεματικής ενότητας που έχει επιλέξει. Ο υπολογισμός των παρουσιών θα γίνει αναλογικά με βάση την ημερομηνία εγγραφής.

11. Το περιεχόμενο των διαλέξεων καθορίζεται αποκλειστικά από τους ομιλητές.

12. Κατά την είσοδο στις διαλέξεις θα υπογράφεται το ειδικό έντυπο παρουσιών και μόνο μέχρι την έναρξη της διάλεξης. Η γραμματεία δύναται να ζητήσει προς επιβεβαίωση το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας του προσερχόμενου. Η προσέλευση θα γίνεται το αργότερο έως την έναρξη της διάλεξης, ενώ η αποχώρηση δε θα γίνεται πριν την ολοκλήρωση της διάλεξης.

13. Απαγορεύεται η ηχογράφηση, μαγνητοσκόπηση ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο καταγραφή των διαλέξεων, χωρίς τη γραπτή σύμφωνη γνώμη του φορέα υλοποίησης του προγράμματος.

14. Για τυχόν προτάσεις, θα υπάρχει ειδικό έντυπο με τον τίτλο «Προτάσεις – Επισημάνσεις», το οποίο θα διατίθεται στη γραμματεία στο χώρο των διαλέξεων και θα δίνεται επίσης στη γραμματεία της «ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ – ΔΟΜΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ».

15. Στο τέλος των διαλέξεων θα υπάρξει αξιολόγηση του προγράμματος.

16. Τα προσωπικά δεδομένα χρησιμοποιούνται μόνο για τις ανάγκες της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ και της ΠΑΜΘ και διασφαλίζονται από τις διατάξεις των νόμων περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων που ισχύουν στη χώρα μας.